Svi proizvodi koji su stavljeni na prodaju, opisani su fotografijama i tekstom. Svaki proizvod je individualno pregledan prije slanja kupcu i Leo Kids garantira da su svi proizvodi poslani kupcu potpuno ispravni. Potrudili smo se pokazati vam boje što vjernijima bojama artikala. Dakako, stvarne boje prikazane na vašem monitoru variraju od monitora do monitora i ne možemo garantirati da će vaš monitor pokazati točnu boju, pa su tu moguća manja odstupanja.

 

Prihvaćamo reklamacije u slijedećem slučajevima:

  • ukoliko je isporučena roba koja nije naručena
  • ukoliko je roba isporučena s greškom

 

U slučaju reklamacije kupac je dužan uputiti opravdanu pritužbu poduzeću Leo prom d.o.o. putem e-mail pošte info@leokids.hr ili pismeno na prodajno mjesto, odnosno adresu Josipa Bajkovca 3, Savska Ves, 40000 Čakovec, te dostaviti odgovarajući račun uz robu koju reklamira. Ukoliko se radi o kvaru na proizvodu – kupac može kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.
Reklamacije na proizvod, zahtjeve za zamjenom ili povratom uvažavamo sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Proizvod mora biti vraćen u originalnom stanju, sa svim etiketama i naljepnicama, te ne smije biti korišten. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi korištenjem proizvoda i u slučaju neovlaštene dorade proizvoda, te bilo kakvog zahvata na proizvodu. U svim ovim slučajevima reklamacija neće biti prihvaćena. Da bi se ostvarilo pravo na jamstvo potrebno je uz proizvod koji se vraća priložiti kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku.

Čuvajte potvrdu s datumom o slanju pošiljke.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo o svojoj dobroj volji da svaki spor ili pritužbu riješimo mirnim putem sporazumno kao i o vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.
U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Republike Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca i predstavnici potrošača.
Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje… https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Potrošač (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje kupuju artikle za namjene izvan svoje privredne vrijednosti) ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla obavijestiti prodavača da odustaje od ugovora, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam poslali robu nazad.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka (najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora) pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami i u slučaju da iskoristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora i u slučaju da roba ne može biti vraćena poštom zbog svoje prirode na uobičajen način.
Povrat novca bit će izvršen nakon što nam roba bude vraćena, uplatom na Vaš bankovni račun.
Kod odustajanja od ugovora gdje je korišten popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom te se ne vraćaju korisniku.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode , obilježja i funkcionalnosti robe.
Artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za gore navedeno nije kriv potrošač.
Trošak koji ide na teret potrošača ako odustane od ugovora je trošak vraćanja artikla.
Potrošač nema pravo odustati od ugovora ukoliko je predmet ugovora izrađen po detaljnim uputama potrošača i prilagođen njegovim osobnim potrebama.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili drugu adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu naše stranice.
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj stranici može se poslati na našu elektroničku adresu: info@leokids.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
1 Ime, prezime i adresa potročaša ________________________-
2 Prima: LEO PROM d.o.o., Josipa Bajkovca 3, Savska Ves, 40000 Čakovec, email: info@
tel: +385 91 2290 448
3 Ja __________________ ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe:
_______________________________, naručene dana:___________________ i prilmljene dana:________________.

Potpis potrošača:

Datum;

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koja ja rezultat nepravilnog rukovanja robom i nepravilnim korištenjem, osim onog koje je potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Podaci o prodajnom mjestu:
LEO PROM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju dječje opreme
LEO PROM d.o.o. je upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-16/491-2
OIB: 58811420417
MBS: 070097599

Adresa:
LEO PROM d.o.o.
Josipa Bajkovca 3, Savska Ves, 40000 Čakovec, HRVATSKA

TEL: +385 91 2290 448
Email: info@leokids.hr